• לפני עבודות גמר תיקרה ורצפה.ניתן לראות את קונסטרוקציית העץ היעודית שנבנתה במיוחד עבור רמקולי דולבי אטמוס
  • רמקולי במה קידמית במלוא הדרם – לפני חיפוי מסך אקוסטיקלי טרנספרנט המאפשר את מיקום הרמקולים מאחורי המסך.
  • קיר אחורי כולל מקרן סוני 5000 -המקרן הטוב בעולם עבור קולנוע ביתי ,עם תאורת לייזר בעוצמת אנסי 5000.
  • רמקול דולבי אטמוס –שקוע בתקרה אקוסטית וצבוע באותו גוון .
  • תליית מסך.
  • מגברים עבור הרמקולים והסאבים

G cinema room